کجایی ... ؟؟

 

کجایی در شب هجران که زاری های من بینی؟
چو شمع از چشم گریان اشکباری های من بینی
کجایی ای که خندانم زوصلت دوش می دیدی
که امشب گریه های زار و زاری های من بینی؟

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
ali

[گریه][گریه]